Pendik Çift Terapisti

Evlilikler ve ilişkiler , günümüz toplumsal koşullarında kaçınılmaz olarak zor zamanlar geçiriyor. Erkekler ve kadınlar, cinsiyet ve kişilik farklılıkları nedeniyle birbirlerinin sözcüklerini ve eylemlerini sıklıkla yanlış yorumluyorlar.

Çok fazla enerji, taahhüt ve uzun çalışma saatleri gerektiren zorlu meslekler iş ve özel yaşam dengesini bozuyor. Kültürel öğeler çatışıyor.Aileler evliliklere dahil olabiliyor. Çiftler paylaşım zamanlarına özel çaba harcamayı unutabiliyor. Yakınlık-samimiyet ve cinsellik sekteye uğruyor.

Boşanma oranlarının artması, hayat koşullarının çiftlerin tahammüllerini zorlaması evlilikleri çıkmaza sokuyor.

Evlilik Terapisi Hangi Konuları Ele Alır

 

  • İletişim problemleri
  • Duygusal Bağ Problemleri
  • Cinsellik / Yakınlık Problemleri
  • Sadakatsizlik/ Aldatma Sonrası İlişki
  • Ayrılma ve Boşanma
  • Evlilik Öncesi Danışmanlık
  • İlişkiyi Zenginleştirme

İlişki ve evlilik terapisi, çiftlerin birbirlerine farklı bakış açıları geliştirebileceği, suçlama yerine ihtiyaçlara odaklanmayı sağlayan, çatışmaları yönetebilme becerisi kazandıran, ilişkiyi ve kişiyi her anlamda zenginleştiren bir yolculuktur.

Evli çiftlerin çoğu, yıllarca biriktirdikleri sorunların çatışmalarıyla merkezimize geliyorlar. “Telefonda vakit geçirmesine katlanamıyorum” , “ailesinin yanında beni korumuyor” ,” her zaman dırdırlarıyla beni suçluyor”.Rutine binen ilişkilerde ,aşk artık ihtiyaçların karşılanamamasını tölere edemediğinde,evli çiftler de umutsuzluk içinde sorunlarına çözüm arıyorlar.

Evli çiftler genellikle artık toleransların tükendiği zamana geldiklerinde evlilik terapisi için randevu alır. Bir zamanlar sevgi ve tölerans dolu olan ilişki, şimdi finansal kararlar, fiziksel yakınsızlık, akrabalarla ilişkiler ve hatta bulaşık makinesinin nasıl yükleneceği konusundaki  uzlaşmaz farklar ile dolu. Çatışmaları ,karşı tarafın zayıflıklarına nasıl saldıracakları yönünde geliştirdikleri ısrarlı kalıplar ile giderek alevleniyor. Yeni beceriler öğrenmeleri gerekiyor ve evlilik terapisinde olumlu gelişmeler elde edebilmek için sürece ihtiyaçları var.

Evli çiftler, evlilik terapisine geldikleri zaman  genellikle terapistin işinin partnerlerini “düzeltmek” olduğuna inanırlar. Bir çok çift, evlilik terapisinin işe yarayıp yaramayacağı konusunda şüphecidir. İlk seansta, terapistin kendilerinin ne kadar haksızlığa uğradığını anlamalarını beklerler. Evlilik terapisti , pek çok gözlem yaparken,çiftin ilişki düellosunu ve hatalı kalıplarını fark etmeye gayret eder.

Evlilik terapistinin amacı çiftlerin terapi sırasında ve sonrasında kendi sorunlarını çözmelerini sağlayan bir iletişim yöntemi öğretmektir.

Evlilik ve Çift Terapisinde ;

•  Terapinin amaçlarının anlaşılması sağlanır.

• Çiftlerin,  diğerini yabancılaştırmadan terapiste ve birbirlerine güven geliştirmesi sağlanır.

• Terapinin sınırlarını belirlemek önemlidir. Her bir ferdin  kendi görüşünü diğerinin de  duyabileceği ve anlayabileceği  şekilde ifade etmesi sağlanır.

• Çiftin bilinçli bir ilişki kurması için beceriler öğrenmesi ve farkındalık kazanması önemlidir. Evli çiftin her ferdinin terapi sürecine ve ilişkiye katkı sağlaması beklenilir.

Evlilik terapisinde süreç , çiftin ilişki dinamiğine,bireylerin kişilik yapısına ve sorunlarının çeşitliliğine bağlı olarak değişir.Evlilik terapisine zaman tanımak bu anlamda oldukça önemlidir.